Omprovstid

På torsdag 26/10 är det omprovstid klockan 8.00-9.00. Gäller alla ämnen.

Omorientering tisdag 24/9:  På tisdag 24 okt, v 43 kommer elever som inte är godkända i orientering samt de elever som vill höja sitt orienterings”betyg” erbjudas ett nytt tillfälle.

9a 11.45 för halva gruppen

12.00 för halva gruppen.

Förutom den tiden man gör sin orientering är det vanlig skoldag. Övriga elever har vanliga lektioner.

Vecka 44 Höstlov, lovskola torsdag och fredag för vissa elever.

Musikcafé

  • På torsdag kväll har eleverna i musikklasser, årskurs 9, musikcafé i Forellens biograf. Information kommer att skickas ut från musiklärarna.

Matematik

Vi kommer att ha en avstämning/prov på avsnittet tal på fredag 27 oktober. Det kommer att bli olika uppgifter beroende på vilket matematikmaterial eleven arbetar i.

Engelska

Here is this weeks`s goal:

You have a group talk about the film “Boy in striped pyjamas”. Then you choose one of the written tasks , see picture 5 on the Powerpoint.

Plan for World at war

Hemkunskap

Omprov i Konsumenträtt på torsdag kl. 8 för dom som varit sjuka/ fått F/ vill höja (komplettera)! Plan 3. https://docs.google.com/document/d/10xxLyIEKDxVOQ9qGESMDvxOeDePPZqpqe0oZ8rGy7BU/edit

SO

Vi fortsätter med andra världskriget och arbetar med olika uppgifter t.ex. Händelser under andra världskriget

Svenska

Denna vecka fortsätter ni med boken som skildrar livet under 2:a världskriget och läser samt skriver läslogg under lektionstid.

Skönlitteratur 2:a världskriget.

NO

Under vecka 42 har eleverna varit ute på Tyresö Naturskola och arbetat med hållbar utveckling. Vi fortsätter arbetet med atommodeller och periodiska systemet

Teknik

Vi fortsätter med hållbar utveckling. Vecka 46 ska grupperna redovisa sitt Pp

Tyska

Vi ska jobba med grammatiken: perfekt, göra klart uppgifter och olika delprov ifall man har missat något under de senaste 2 veckorna.

Under V. 43. gör vi ett skriftligt delprov “Mina resvanor”.

Vecka 42

Tyresö Naturskola

Tisdagen 17 oktober:
Naturskolan Alstorp “Klimatdagen”.

9A Vanlig dag enligt schema fram till ca 11.15 då det är lunch i skolan. Start Alstorp kl 12.30 avslut ca 15.00.

Alla nior är inbjudna, klassvis, till en halvdag om klimat och hållbar utveckling på Tyresö Naturskola. Under dagen kommer vi jobba med de stora globala miljöfrågorna på ett lite annorlunda sätt. Under besöket kommer vi att få gå runt på olika stationer och jobba med energi, Tyresös framtida utformning samt reflektioner kring vår framtida miljö på vår planet.  Tag gärna med en ej fulladdad mobiltelefon.

OBS! Jätteviktigt att ta på lämpliga kläder. Allt kommer att vara utomhus oavsett väder. Tag gärna med er något enkelt att stoppa i magen vid behov. Det handlar om att ladda med energi.

Vill också påminna om att denna dagen är mycket viktig för eleverna sett ur ett ämnesperspektiv. Det vi kommer arbeta med är stora frågor inom  både NO och SO. “Tanken är att naturskolan ska vara en resurs för Tyresös elever och en integrerad del av den ordinarie skolverksamheten”  
Jag (Niclas) , Jonas och Bosse möter upp er vid lilla stugan vid Alstorp, strax före 12.30. Tänk på att det är förbjudet med alla motorfordon på området.

Om du inte hittar dit måste du ta följe med någon som hittar. Närmsta busshållplats är Nyfors.

NO:

Vi är klara med Fysik och nu börjar med Kemi. Vi kommer att jobba med: Atommodeller, och periodiska systemet.

Engelska:

This week you work with “The boy in striped pyjamas”.

practising listening, speaking and writing. Plan for World at war

SO:

Jag har nu lyssnat på många bra poddar om vad som startade andra världskriget. Vi fortsätter med andra världskriget och Förintelsen. Arbetsuppgifter finns här: Händelser under andra världskriget

Spanska:

Camillas grupp:

Vi i min grupp i spanska 9 har gemensamt kommit överens om att lägga ett skriftligt prov den 25 oktober.

Svenska: 

Mycket bra jobbat med den muntliga uppgiften/bokcirkeln. Ni tar stora steg framåt !

Denna vecka väljer ni en bok som skildrar livet under 2:a världskriget och läser på egen hand.

Skönlitteratur 2:a världskriget.

Teknik

Vi jobbar med hållbar utveckling och några grupper ska börja redovisa sitt arbete.

Vecka 41

Rektorsbrev, september 2017, länk

Inbjudan till gymnasieinformation den 26 oktober, länk

SCHEMAN:

Nu finns alla scheman för klasser publicerat på Skola 24s schemavisaren.

Man hittar dem via :

http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/tyreso.skola24.se/Nyboda+skola

Onsdag:

På onsdag 11/10 har personalen en arbetseftermiddag. Eleverna slutar vid lunch.

Engelska: 

World at war.

We start this topic with speaking about the photo representing Josef Schultz. You probably remember it from the Swedish lessons last year.

Then we start working with the film “The boy in striped pyjamas”.

Plan for World at war

Matematik

Fortsatt arbete med Tal och beräkningar. Eleverna har kvitterat varsin lärobok så att de kan ta hem och arbeta självständigt.

SO:

Nu har de flesta elever spelat in en pod och diskuterat vad som startade andra världskriget. Vi fortsätter med andra världskriget och Förintelsen. Arbetsuppgifter finns här: Händelser under andra världskriget

Svenska: 

Ni avslutar bokarbetet genom att förbereda och genomföra ett strukturerat samtal i grupp enligt Np-modell.

NO:

Vi fortsätter med energiomvandlingen och energikällor.

Teknik

Vi fortsätt med “hållbar utveckling”

Tyska:

v.41 Muntligt prov om de hittills behandlade teman. Exempelvis, man ska kunna konstruera och redovisa en dialog om sin camping utflykt.

Franska:

Hemuppgift: Répétition: verb être, avoir, er-verb, aller, faire, pouvoir i presens.

Répétition de mon, ma, mes, ta, ton, tes, sa, son,ses……..

Titta om och om din text om hembeskrivning samt din översättning på kapitlets text