Inför vecka 36

Ämnen:

Engelska: 
Vi startar upp terminen med muntliga presentationer/intervjuer av varandra samt diagnostiska test för att stämma av nivån.

Franska:
Ord och fraser som eleverna har skrivit i sina skrivböcker. Läxan är till onsdag nästa vecka.

Matematik:
Eleverna har fått börja arbeta med blandad taluppfattning

Spanska:
Öva på att presentera dig själv, gärna tillsammans med andra i par/grupp.  Prova på salsa och bachata 1/9 och 3/9 på Kvarnhjulet. Mer info här.

Svenska:
Vi arbetar nu med boken “Det finns inga skridskor i öknen” genom högläsning i grupp och “läsfixarna”. Till detta tillkommer olika typer av skriftliga uppgifter så som svara på frågor, analysera och tolka det vi läst. Se LPP.

Tyska:
Läs på glosorna och hälsningsfraserna som delades ut på lektionen. Öva både uttal och stavning. Läxa till varje torsdag! Den förhörs muntligt eller skriftligt.

Arbetsområdet Egypten

ARBETSOMRÅDET EGYPTEN

 

Vi kommer att läsa om: Egyptens historia, viktiga personer och händelser under flera tusen år, Nilen och dess oerhörda betydelse för egypterna, religionen, några kända gudar och om egypternas tro på livet efter detta, faraoner, pyramider, hieroglyfer, mumier och annat som egypterna är kända för.

 

Arbetssätt: Vi kommer att gå igenom vissa saker tillsammans och göra vissa små uppgifter enskilt. Vi kommer att besöka Medelhavsmuseum för att titta på deras Egyptenutställning. Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Till provet kommer följande sidor i Historia 1: 22-27, 30-31

 

Detta ska du kunna redogöra för när området är över:

 

– Nilen. Vad har Nilen för betydelse för att Egypten blev världens första stat?

– Farao. Hur kunde Egyptens faraoner vara så mäktiga?

– Religionen. Synen på livet och döden, mumier & gravar.

Ur det centrala innehållet i historia:

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  •  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  •  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.