Inför vecka 22

31/5 Musikklasserna åker till Musikaliska  runt 12.00, vanliga lektioner till dess. Konsert klockan 19.00

2/6 Idrottsklasserna har patrullkamp, resten har lektioner som vanligt.

3/6 LAGDAG, 9.00-14.00 (Minigolf och utvärdering)

7/6 LAGDAG, 9.00-11.30 (Städning, inlämning av böcker mm)

Eleverna slutar den 8/6; sommaravslutningsdag.

Redovisning Fysikkunskaper

Hej,

Nästa vecka ska eleverna visa sina kunskaper i fysik. Det område som vi arbetat med är värme och fasövergångar.

Eleverna har tre olika möjligheter att visa sina kunskaper, dels i form av ett skriftligt prov, dels i form av ett muntligt prov och dels som en hemtenta där de ska göra en mer fördjupande uppgift med inledning, huvudinnehåll och avslutning samt källhänvisningar var de hittat sin fakta.

  • Muntligt prov onsdag 1/6 och torsdag 2/6 i grupper
  • Skriftligt prov torsdag 2/6 kl. 09.15 – 10.30
  • Hemtenta ska lämnas in via Google Dokument senast torsdag 2/6.

Eleverna har två dokument till sin hjälp, dels instuderingsfrågor och dels upplägget och betygskriterierna för hemtentan.

Förutom resurser på Internet finns det två olika läromedel.

På Inläsningstjänst (länk på elevernas startsida) använder vi boken ”Spektrum Fysik” och på skolan finns boken ”Nya fysik”.

Erbjudande om sommarskola

För elever som inte får betyg i matematik, svenska, engelska erbjuder kommunen sommarskola. Anmälan senast 26 maj.

Här kommer mer info om själva sommarskolan:

Sommarskola anordnas denna sommar på Tyresö skola. Sommarskolan pågår 5 skoldagar 4-5 augusti och 8-10 augusti. Målgruppen för sommarskolan är elever i blivande åk 7, 8 och 9 som inte har godkända betyg eller ligger precis på gränsen för att få ett godkänt betyg i ämnena Svenska, Engelska och Matematik. Dessutom erbjuder vi simundervisning för de elever som ej som ej lyckats uppfylla simkravet i idrott och hälsa.

En skoldag ser ut som följer:
9:00-11:00 Arbetspass
11:00-11:45 Lunch serveras på skolan
11:45-13:15 Arbetspass

De elever som ska delta i simundervisningen träffas på Medley kl 13:45, varje dag. Simundervisningen pågår sedan 14:00-14:40. Ingen skolskjuts erbjuds till sommarskolan. Eleven behöver inte ha med sig något studiematerial, då skolan står för detta. Elever kan välja att delta både i simundervisning och teoretisk undervisning, om de har behov av detta. Skriv detta i kommentarsfältet i så fall.

Precis som förra året kommer vi att hålla grundkurser inom svenska, engelska och matematik. Ingen examination eller betygsättning sker, förutom de elever som lyckats uppfylla simkravet. Eleven får ett intyg att han eller hon har deltagit på sommarskolan.