Vecka 38

Info till musikklasseleverOnsdag 20 september audition inför musikalen

Tisdag 26 september, friluftsdag orientering, mer information kommer.

Matematik

Vi har påbörjat avsnittet “Tal”. Avsnittet behandlar de fyra räknesätten, delbarhet, primtal, tal i potensform, kvadratrötter och Pythagoras sats. Elevernas uppgifter kommer att individualiseras, vi kommer att arbeta med två kurser parallellt, dels en E kurs och dels en kurs mot de högre betygsnivåerna.

Engelska

Work with the texts “Watching music” and “Live Aid and Live 8” .

Homework for Thursday:

go on working with your favourite musical genre/singer/musician/group, for further instructions see

Musical genres

Svenska

Fortsatt bokarbete. 

Läxa till fredag: Skriv tankemeningar till del 2, finns på bild 6.

Fredagslektionen: gruppsamtal om tankemeningarna. Därefter besvarar ni individuellt frågorna till del 3, bild 10 och läser vidare i boken.

SO

Vi fortsätter med historia och arbetsområdet Mellankrigstiden om vägen fram till andra världskriget. Området ska så småningom avslutas med en podd-inspelning. Planering finns här: Mellankrigstiden

NO

Vi är klara med kraft, arbete och effekt och fortsätter med energi. No-planering

Teknik

Fortsätter arbete med “Hållbar utveckling”

Spanska

Vecka 39 – ”Uppsatsskrivning” ( förberedelser + genomförande lektionstid)

Vecka 40 Fredag  – Traditionellt prov

Vecka 48 – Muntligt prov ( hotellreception)