English

This week you start preparing for having a weather forecast for an English speaking country.

You can prepare by listening to weather forecasts and studying your Popplet words.

English

We continue the topic you started last week – Weather and disasters. Remember to look at the lesson plan I`ve shared with you.  You can also go on filling your Popplet with weather words.

Svenska

Nu kommer 7a att läsa svenska under period 3 fram till jul. Fokus kommer att ligga på läsförståelse och muntlig framställning. Att ha bra lässtrategier är viktigt för hur väl man klarar sig i alla ämnen. Vi går igenom och övar på olika strategier med hjälp av läsfixarfigurer. När det kommer till den muntliga delen lär ni er mer om hur man blir en bättre och säkrare talare. Ni kommer även att ha några korta, skriftliga inlämningsuppgifter och en större valfri.

Länk till planering